Apple

Hemknappslös iPad Pro hittad i iOS

Nu är det mer eller mindre klart

Det ser ut att ha var­it Apple själ­va som gav den sista bekräf­telsen på att nya iPad som förvän­tas pre­sen­teras i mor­gon sak­nar hemk­napp. I senaste betan av iOS har man hit­tat en sym­bol för iPad Pro med just den­na desig­nen.

Däre­mot syns ingen flärp men det kanske inte behövs utan sen­sor­erna får plats i ramen ändå.

Apple pre­sen­ter­ar nya pro­duk­ter i mor­gon den 30 okto­ber klock­an 15.00 och vi har gått igenom alla ryk­ter­na inför even­tet. Lyssna ock­så på vår podd på ämnet nedan.

Kommentarer