Smarta Hem

Hemma hos Google är allt uppkopplat och lekfullt

Men när kommer rutiner på svenska!?

På CES-mäs­san är det numera tra­di­tion att Google har sitt eget hem fullt med upp­kop­plade ting, men ock­så en och annan möj­lighet till lek.

Google visade upp flera nya funk­tion­er som kom­mer senare i år där vi bland annat kom­mer kun­na läm­na dig­i­ta­la pos­tits på våra Google Home-enheter samt säga till Google Assis­tant att den skall göra en viss sak vad en viss tid­punkt.

Kommentarer