Skrivet den 8 June 2019 kl 12:09 av AComments Off on Hitta rätt i djungeln av gaming headset391

Hitta rätt i djungeln av gaming headset
Hela denna artikel är ett betalt samarbete

Att hit­ta ett head­set som man tyck­er om kan vara svårt då kvalitet, bra pass­form och kom­fort kan bety­da oli­ka från per­son till per­son. På Esportare.se har man satt ihop en guide för att hjäl­pa dig hit­ta det bäs­ta gam­ing head­setetMan har gått igenom alla de störs­ta tillverkar­nas mod­eller, gjort nog­grann research och kol­lat kund­be­tyg online för att kom­ma fram till tre rek­om­men­da­tion­er per tillverkare. Några av tillverkar­na man kol­lat när­mare på är HyperX, Raz­er, Log­itech, SteelSeries, Astro och Sennheis­er.

Rekommendationerna

Valet av rek­om­men­da­tion för ett head­set med sladd föll på HyperX Cloud Alpha som sett till pris­nivå, kvalitet och kund­be­tyg är det head­set som ans­es pas­sa de fles­ta gamers där ute. När det kom­mer till ett trådlöst gam­ing head­set så lan­dar rek­om­men­da­tio­nen på Raz­er Nari Ulti­mate där kun­der­na pekar på bat­ter­i­ti­den som en av de sto­ra förde­lar­na. Något som kan vara skönt ifall man glöm­mer lad­da head­setet mel­lan ses­sion­er­na.

Pre­mi­u­mal­ter­na­tivet för dig som vill ha högs­ta kvalitet när du spelar lån­ga ses­sion­er rek­om­menderas Arc­tis Pro från SteelSeries. Flera reviewsajter på nätet har kallat det­ta kanske det bäs­ta head­setet på mark­naden, för dig som har runt 1 800 kr att läg­ga på head­set.

Tänk på det här när du väljer gaming headset

Det finns några nyck­elfak­tor­er du bör ta i beak­t­ning när du ska väl­ja ett nytt gam­ing head­set. Men först och främst bör du sät­ta en bud­get för hur myck­et ditt head­set får kos­ta så att du vet vilken hyl­la du kan väl­ja från. När du vet vilken hyl­la du kan väl­ja från kan du bör­ja under­sö­ka vil­ka alter­na­tiv som finns. Därefter går du igenom kun­drecen­sion­er­na för dina oli­ka alter­na­tiv och letar efter kom­mentar­er kring ljudet, mikro­fo­nen och kom­forten.

  • Ljudet — Försök att hit­ta ett head­set som ans­es prestera bät­tre än sin pris­nivå när det kom­mer till ljudet. För dig som gamer är det vik­tigt att ett head­set klarar av van­li­ga ljud i pop­ulära spel så som explo­sion­er, skot­tljud och annat som kan vara svårt för head­set att återge.
  • Mikro­fo­nen — Dina polare på Dis­cord kom­mer inte att tac­ka dig för att du har en grym mikro­fon på ditt nya head­set men var så säk­er på att du kom­mer att få höra om den är dålig. Du gör dig själv allt­så en tjänst genom att mikro­fo­nen är bra på ditt nya gam­ing head­set.
  • Kom­forten — Vem vill ha på sig ett head­set med kanonljud och en grym mikro­fon men som blir job­bigt att ha på sig vid län­gre sit­tningar? Antagli­gen väldigt få gamers. Försök hit­ta bra kun­drecen­sion­er som beskriv­er kom­forten och pass­for­men på de head­set som du fun­der­ar på att köpa.

Förhopp­n­ingsvis kän­ner du dig nu mer redo än innan för att hit­ta ditt nya head­set. Lyc­ka till önskar vi på Esportare.se — Sajten med de senaste sven­s­ka nyheter­na inom esport och gam­ing.

Comments are closed.