Nyheter

H&M går in i Sellpy

Nu skall tyskarna också rensa på vinden

Sell­py som låter oss häva in all världens gam­malt från vind, käl­lare och garage i påsar och sedan säl­ja det åt oss har fått rejält med kos­ing i kas­san.

Det är sven­s­ka kläd­jät­ten H&M som går in som storä­gare och prin­cip tar över bolaget och pas­sar sam­tidigt på att injek­tera mer kap­i­tal. Det­ta skall använ­das till att expandera utan­för lan­dets gränser, först ut är Tysk­land.

Via E‑handel.

 

Kommentarer