Apple

Home: en ny serie på Apple TV+

Sverige

Apple har släppt en ny serie om extra­ordinära hem.

Förs­ta säsongen bör­jar med ett besök i Sverige där en pap­pa till en autis­tisk son har ska­p­at sto­ra ytor och ett väx­thus ovan­för tim­mer­stu­gan för att sonens skull. I nio avs­nitt så besök­er serieska­parna oli­ka platser på jor­den där folk valt att bo på ett lite annor­lun­da sätt än vad som är bruk­ligt. Home går att se på Apple TV+ och kräver en prenu­mer­a­tion.

Apple har sedan tidi­gare släppt ett gäng av sina serier att tit­ta på utan prenu­mer­a­tion men den­na är inte en av dem.

Apple Home

Kommentarer