Apple

Homekit Secure Video till Netatmo Smart Indoor Camera

Nu i det vilda

Efter myck­et om och men så kom­mer nu Home­K­it Secure Video till alla använ­dare av Smart Indoor Cam­era från Netat­mo.

På Netat­mos blogg så gick Netat­mo ut med att upp­da­terin­gen bör­jat skick­ats ut. Rätt firmware för att få till­gång till Apples Home­K­it Secure Video så behöver du ha firmware v440.

Apples Home­K­it Secure Video går det att säk­ert spara videoöver­vakn­ing på Apples servrar. Det som krävs är att en 200GB lagring­sprenu­mer­a­tion hos Apples. Då kom­mer datan att skickas dit istäl­let för till tillverkaren av kam­er­an.

Via: 99mac

Kommentarer