Apple

HomePod sprider sig

Ciao HomePod

I sam­band med att iPhone XR lanser­ades i dag så pas­sade Apple på att lansera Home­Pod i Mex­i­co och Spanien.

I och med det­ta så har Home­Po­den nu ock­så offi­ciellt fått stöd för span­s­ka.

Men enligt ryk­ten från ital­ien­s­ka iSpazio så har ital­ien­s­ka Apple-anställ­da bekräf­tat att Apple tes­tar Home­Pod på ital­ien­s­ka och att ett möjligt lanser­ings­da­tum kan vara 30 okto­ber sam­tidigt som iPad Pro ryk­tas lanseras.

9to5mac

 

Kommentarer