Skrivet den 19 October 2018 kl 14:17 av Nyheter2 kommentarer636

Huawei bekräftar att man jobbar på en vikbar telefon
Kommer dom hinna före Samsung?

Huaweis vd Richard Yu har i en inter­vju med Dig­i­tal Trends bekräf­tat att bolaget arbe­tar med att ta fram en vikbar tele­fon, något det har ryk­tats om vid flera tillfällen tidi­gare.

Utöver att tele­fo­nen kom­mer att vara vikbar så med­de­lar Richard även att tele­fo­nen kom­mer ha stöd för 5G-nätet men när tele­fo­nen kom­mer att släp­pas är man förte­gen om. Huawei är inte ensam­ma om att utveck­la en vikbar tele­fon och mån­ga tror att Sam­sung kom­mer hin­na först ut på mark­naden med en sådan under näs­ta år.

Via Dig­i­tal Trends

2 kommmentarer på Huawei bekräftar att man jobbar på en vikbar telefon

  1. Marcus Attefors says:

    Kan vara så, tele­fo­nen rullar en tidig ver­sion av EMUI 9 och tele­fo­nen är inte släppt ännu så kan vara något som åtgär­das :-)

  2. steffo76 says:

    @Marcus har du sam­ma prob­lem med en sam­sung tele­fon iom curved screen?. Kan det vara att huawei har dålig mjuk­vara för att inte kän­na onödig beröring. Anled­nin­gen till att skär­men kur­var är för att skär­mar byg­gs så. Apple har bara valt att läg­ga en ram runt så man inte ser curved screen. Finns några youtube some förk­larar

    @esse.. du är fär­gad. Alla säger ju pix­el haft bäst kam­era.