Android

Huawei fortsätter fokusera på mobilkameror med P30 Pro

Årets P-modell är härmed lanserad

Huaweis P30 är uppföl­jaren till i Sverige så framgångsri­ka P20 Pro. Med den­na mobil vill Huawei ihop med sin samar­betspart­ner Leica visa vad mobil­fo­to kan gå för.

I prak­tiken innebär det tre kameror på bak­si­dan där huvud­kam­er­an är på 40 MP. Därefter får vi en videvinkelka­m­era på 20 MP och slut­li­gen en zoomkam­era med optisk zoom på 5 gånger. Den är i sin tur på 8 MP. Man inför även ett så kallat hybridläge där du kan zooma 10 gånger där den blandar både optisk och dig­i­tal zoom. Kamer­na klarar upp till 50 gånger dig­i­tal zoom.

Kam­er­an på fram­si­dan lig­ger på 32 MP och job­bar hårt med så kallad AI HDR+ där den skall kun­na sät­ta ihop i det när­maste per­fek­ta foton oberoende motljus och lik­nande.

Bland effek­ter­na märks för­bät­trad Bokeh. Det vill säga att den simuler­ar skärped­jup på ett bät­tre sätt. Deras mjuk­vara har bliv­it ännu bät­tre på att kom­bin­era flera bilder och tar vi foton i mörk­er så blir det nu ännu bät­tre. När vi tes­tade så blir det näs­tan omöjligt ljust även i totalt mörk­er.  En annan nyhet är silk water effekt — att rörligt vat­ten ser ut som dim­ma och man är stol­ta att det inte skall krä­vas något sta­tiv för det­ta.

Dxo­Mark får kam­er­an totalt 112 poäng vilket gör det till den bäs­ta kam­er­atele­fo­nen någon­sin. Iro­niskt nog får den en poäng säm­re på videokam­er­an jäm­fört med P20 Pro med tanke på för­bät­tringar­na man gjort här.

Video

Videokam­er­an och zoom-kam­er­an har optisk sta­bilitet. Något som numera föl­jer med om du fil­mar video med den. Även möj­ligheter­na till bra mate­r­i­al när det är dålig belysning är något som kom­mer till videode­len. Två kameror kan fil­ma sam­tidigt för att visa sam­ma objekt på oli­ka sätt.

Insidan

Bat­teri­et lan­dar på 4200 mAh — lad­daren lev­er­erar sedan hela 40 watt och det tar cir­ka 40 minut­er att lad­da in 80%.  Skär­men är OLED-skärm med en upplös­ning på 2340x1080.

Fin­ger­avtryck­släsaren är numera i skär­men i stäl­let för bak­si­dan och Huawei lovar att den skall vara bät­tre än det nyli­gen lanser­ade flag­gskep­pet Mate 20 Pro där det funger­ar så där.

Annat som den ärvt från Mate 20 Pro är den kur­vade for­men. Den är näs­tan iden­tisk på det sät­tet föru­tom att den inte har en flärp utan en droppe för fron­tkam­er­an. Skär­men lan­dar på 6,47 tum. Tele­fo­nen kan lad­das trådlöst i upp till 15w men ock­så lad­da andra trådlösa enheter.

P30 Pro kom­mer i Pearl White, Breath­ing Crys­tal (blåvit), Black, Amber Sun­rise (rödgul), Auro­ra (blå). Dessvärre släpps inte den röda i Sverige till en bör­jan. Tele­fo­nen kom­mer att köpa med Från 128 GB utrymme och 6 GB ram för 9000 kro­nor upp till 512 GB utrymme med 8 GB ram.

Huawei P30 finns till­gäng­lig från och med i dag för för runt 7 000 kro­nor med 256 GB utrymme och 6 GB ram medan 256 GB-mod­ellen med 8 GB ram går på 10 000 kro­nor.

https://youtu.be/PhgXeVlCEKA

 

 

Kommentarer