Skrivet den 15 March 2019 kl 10:29 av Android12 kommentarer360

Huawei har jobbat på ett eget operativsystem sedan 2012
Ifall att bolaget inte får använda Windows och Android

Om Huawei någon gång i framti­den skulle för­b­ju­das att använ­da Win­dows eller Android så har bolaget en plan B och har job­bat på ett eget oper­a­tivsys­tem sedan 2012.

Det är Huaweis VD, Richard Yu som har bekräf­tat det hela i en inter­vju med den tys­ka sida Die Welt och ryk­te­na om att Huawei har job­bat på ett eget oper­a­tivsys­tem har cirkuler­at länge — men nu är det bekräf­tat. Yu säger även i inter­vjun att de självk­lart hop­pas på att aldrig behö­va använ­da sitt egna oper­a­tivsys­tem men är bered­da om rela­tio­nen med USA skulle förvär­ras och bolaget stop­pas från att använ­da de amerikan­s­ka alter­na­tiv­en.

Via Engad­get