Skrivet den 2 April 2019 kl 08:01 av Android1 kommentar371

Huawei kommer lägga mycket fokus på vikbara telefoner
Även mindre modeller

Snart lanseras Huawei Mate X som är före­tagets förs­ta vikbara tele­fon men knap­past den sista, det­ta framgår i en inter­vju med bolagets VD.

I inter­vjun med GSM Are­na säger Huaweis VD, Richard Yu att han tror att hälften av deras flag­gskeppsmod­eller är vikbara inom två år. Ett prob­lem med vikbara tele­fon­er är att de är dyra att tillver­ka och det speglar sig även i kon­sumentens slut­pris. Men Yu är över­ty­gad att pris­er­na kom­mer att gå ned ordentligt över tid och även min­dre vikbara tele­fon­er finns på schemat.

Via TechRadar