Windows

Huawei MateBook X Pro kommer snart till Sverige enligt plan

1 juni
Detta inlägg innehåller reklam genom annonslänkar för Prisjakt

Huaweis dator­di­vi­sion drab­bas inte lika hårt som mobil­er­na och snart kom­mer nya Win­dows-flag­gskep­pet ut.

Huaweis Mate­Book X Pro såg världens ljus förs­ta gån­gen 2018 och stod ut för dess tun­na ramar på skär­men och allmänt hög pre­mi­um­fak­tor.

Nu är det dags igen och årets mod­ell släpps lös 1 juni men kan för­bokas redan nu. Utöver upp­grader­ade inter­na kom­po­nen­ter kom­mer den i nya färg­er­na Space Grey och Emer­ald Green. Ja båda fär­gar­na är inspir­erade av Apples iPhone-färg­er. Skär­men är 13,9 tum stor och upplös­nin­gen “upp till 3K-upplös­ning (3000x2000)”.

Inne i den 1,33 kg läg­ga Mate­Book X Pro hit­tar vi tioende gen­er­a­tio­nen Intel-proces­sor där vi kan väl­ja mel­lan i7-10510U och i5-10210U proces­sor­er.

Bat­teri­et lig­ger på 56 Wh (Wat­tim­mar).

Pris

Mate­Book X Pro Intel i7, rek­om­mender­at cirkapris från 21000 kr inklu­sive moms. Se dagsak­tuellt pris hos Pris­jakt.

Mate­Book X Pro Intel i5, rek­om­mender­at cirkapris från 19000 kr inklu­sive moms. Se dagsak­tuellt pris hos Pris­jakt.

Kommentarer