Nyheter

Hur mycket snabbare blir iPhone 6 och iPad mini 2 med iOS 12?

När Apple höll låda för­ra veck­an under WWDC pratade bolaget om att det var vik­tigt att se till att även äldre enheter får en trevlig upplevelse med iOS 12. Apple ska ha gjort en rad för­bät­tringar för att äldre enheter ska bli snab­bare i den kom­mande mjuk­varu­up­p­da­terin­gen.

Nu har Applein­sid­er tes­tat iOS 12 på en iPhone 6 och en iPad mini 2 för att se om det är några tydli­ga för­bät­tringar, värt att näm­na är att det­ta är förs­ta betan så myck­et kan bli snab­bare ju när­mare hösten vi kom­mer.

Via Feber

Käl­la AppleIn­sid­er

Kommentarer