Apple

I dag börjar försäljningen av iPhone XR men något saknas

Skal vi klara oss

I dag bör­jar Apple försäljnin­gen av iPhone XR. Klock­slaget för försäljnin­gen­starten under 26 okto­ber är oli­ka runt om i världen på grund av tid­szon­er­na. Maco­takara har besökt Apple butiken i Nagoya Sakae för att kol­la hur lanserin­gen går.

För alla de som inte förbeställt sin iPhone XR så går det att bege sig till en Apple Store för kun­na ploc­ka upp en tele­fon under dagen. Väl i butiken beskriv­er Maco­takara att iPhone XR visades upp i alla de sex färgvari­a­tion­er­na som finns, svart, blå, vit, gul, koral och PRODUCT(RED). Det var endast fem per­son­er i kö när Maco­takara besök­te butiken men det som verk­li­gen stack ut var att det inte finns några skal till tele­fon­er­na från Apple själ­va till­gäng­li­ga. Inte heller på Apples hem­si­da finns det några skal från Apple till­gäng­li­ga.

Däre­mot så finns det några tred­partsskal till­gäng­li­ga. 9to5mac har tidi­gare rap­porter­at om ett kom­mande trans­par­ent skal till iPhone XR från Apple,  för­mod­li­gen så att de som köper iPhone XR kan få visa upp de nya färg­er­na som tele­fon­er­na har. Men det här skalet finns tyvärr inte att till­gå. Möjligt är att Apple kom­mer att bör­ja säl­ja det­ta först efter sitt event som de håller näs­ta tis­dag, 30 okto­ber.

Maco­takara

Via 9to5mac

Kommentarer