Nyheter

Idag är det dags för Google I/O

Idag är det äntli­gen dags för Googles utveck­larkon­fer­ens I/O som håller på i tre dagar, man förvän­tas pra­ta om Android P, Google Assis­tant, Google Home, WearOS, AI och myck­et annat.

Even­tet drar igång 19:00 sven­sk tid och går att skå­da ovan.

Via Google

Kommentarer