Nyheter

Idag är det sju år sedan Steve Jobs gick bort

Stay hungry, stay foolish

Ons­da­gen den 5 okto­ber 2011 tog Steve Jobs sitt sista ande­tag och avled i sitt hem efter flera års kamp mot can­cern. Det var 2004 som Jobs blev diag­nos­tis­er­ad för en form av can­cer i bukspot­tkörteln och blev sjuk­skriv­en i flera år. 2009 kom han till­ba­ka som vd för Apple efter en lev­er­trans­plan­ta­tion.

Can­cern blev allt mer aggres­siv och i augusti 2011 läm­nade han vd-posten men valde att stan­na som styrelse­ord­förande i bolaget och Tim Cook blev ny vd för Apple.

Apple har var­it en framgångssaga för Steve Jobs men det har långt ifrån var­it en dans på rosor och i mit­ten på 80-talet tvin­gades Jobs läm­na Apple och före­taget var nära att gå i konkurs. Några år senare kom Jobs till­ba­ka och lyck­ades vän­ta sku­tan och tragiskt nog avled han när bolaget gick som bäst.

Ovan kan ni se det beröm­da talet som Steve Jobs höll för stu­den­ter på Stan­ford 2005 och sedan det talet är citatet “Stay hun­gry, stay fool­ish” känt över hela världen.

 

Kommentarer