Apple

iFixit plockar isär iPhone 11 och hittar bilateral trådlös laddning

Omvänd laddning

IFix­it har i sed­van­lig ord­ning plock­at sön­der årets iPhone men det­ta året valde de att livestrea­ma till­t­aget. Något som kan behö­vas göras när de inte län­gre är snab­bast. Snab­bast det­ta året var en Viet­name­sisk tech sida 

Nu har de hun­nit tit­ta igenom allt härligt som fanns på insi­dan av tele­fon och tror sig ha hit­tat möj­ligheten till bilat­er­al trådlös laddning.

“mys­te­ri­ous new board sit­ting below the bat­tery” “Could this be relat­ed to the rumored bilat­er­al wire­less charg­ing?”

Bilat­er­al trådlös laddning är funk­tio­nen där det går att använ­da tele­fo­nen för att trådlöst lad­da en annan enhet så som iPhone eller ett Air­Pod 2 fodral.

https://youtu.be/0DtW52b6t30

Både ana­lytik­ern Ming Chi Kuo och Bloomberg har tidi­gare gått ut med uppgifter­na om att Apple var på väg att imple­mentera omvänd trådlös laddning i sina tele­fon­er. Dagen innan Apple pre­sen­ter­ade tele­fon­er­na så tog de till­ba­ka påståen­det då de hade fått infor­ma­tion om att funk­tio­nen inte levde upp till Apples stan­dard­er. Med iFix­its fynd så pekar det mot att funk­tio­nen tag­its bort så sent i processen att hård­varan fort­farande finns kvar i tele­fo­nen och att funk­tio­nen inte finns med i tele­fon­er­na i dag till beror på att den är avstäng i mjuk­varan. Om Apple någon­sin kom­mer att aktivera funk­tio­nen är högst oklart.

Käl­la: iFix­it

 

Kommentarer