Android

IKEA förbereder försäljningen av sina smarta rullgardiner

Börjar märka upp i butikerna

Nu är det inte långt kvar tills IKEA lanser­ar sina smar­ta rull­gar­diner FYRTUR och KADRILJ och per­son­alen i butiken i Älmhult har nu bör­jat mär­ka upp hyl­lor­na.

Tidi­gare har IKEA sagt att försäljn­ingsstarten blir 2019-03-03, men frå­gan är om försäljnin­gen kom­mer att dra igång tidi­gare än så med tanke på att hyl­lor­na redan nu bör­jar märkas upp.

Det kom­mer att finnas två oli­ka rull­gar­diner att väl­ja på där den ena vid namn FYRTUR kom­mer vara en mörk­läg­gn­ings­gardin medans KADRILJ har ett van­ligt tyg som släp­per igenom solljus. Från start kom­mer rull­gar­diner­na inte vara kom­pat­i­bla med TRÅDFRI men IKEA job­bar på att stödet kom­mer att kom­ma någon gång under våren. Då kom­mer gar­diner­na även fungera med Apples Home­K­it, Alexa och Google Assis­tant genom TRÅDFRI.

IKEA valde även att göra det så lätt som möjligt för kon­sumenter­na så det krävs ingen eldragn­ing då rull­gar­diner­na får ström från ett uppladdnings­bart bat­teri­pack. Vi har även sedan tidi­gare fått infor­ma­tion om pris­er och mått på rull­gar­diner­na och dessa kan ni sedan:

Produktinformation:

FYRTUR mörk­läg­gande rull­gar­din, trådlös/batteridriven, grå.
60×195 cm 995:-
80×195 cm 1195:-
100×195 cm 1295:-
120×195 cm 1395:-
140×195 cm 1495:-

KADRILJ rull­gar­din, trådlös/batteridriven, grå.
60×195 cm 899:-
80×195 cm 995:-
100×195 cm 1095:-
120×195 cm 1195:-
140×195 cm 1295:-

Tack till Patrik Pop­po Poscic på Larm Online

Kommentarer