Apple

IKEA har börjat rulla ut HomeKit-stöd till sina smarta pluggar

It's finally happening!

IKEAs smar­ta plug­gar har ekat tomt på hyl­lor­na i Sverige mer eller min­dre sedan lanser­ing och mån­ga som har köpt deras plug­gar har vän­tat på den kom­mande upp­da­terin­gen som ska ge dem Home­K­it-stöd.

Flera använ­dare på Red­dit som är bosat­ta i USA skriv­er nu att de under nat­ten har fått en ny upp­da­ter­ing som har gjort att Home­K­it-stödet är aktiver­at. Själ­va hubben kom­mer upp­dat­eras från ver­sion 1.4.15 till 1.8.25 och plug­gar­na från ver­sion 2.0.019 till 2.0.022.

IKEA har säk­erli­gen valt att rul­la ut upp­da­terin­gen i omgån­gar för att se att allt fly­ter på som det ska, så det bor­de inte drö­ja allt för lång tid innan det går att upp­dat­era även här i Sverige.

Upp­dat­er­at: Vis­sa sven­s­ka använ­dare har nu rap­porter­at att de har dykt upp under default room i IKEAs app, så upp­da­terin­gen har bör­jat rul­lats ut i Sverige med.

https://www.youtube.com/watch?v=8DUo95Fiz9A&t=1s

Via Red­dit

Kommentarer