Ljud & Bild

IKEA lanserar partyljud i samarbete med teenage engineering

Redo för att festa loss under 2020

IKEA kom­mer den 7 feb­ru­ari bör­ja säl­ja en ny serie bär­bart ljud som har tag­its fram med teenage engi­neer­ing och serien kallas FREKVENS. Den kom­mer enbart säl­jas i begrän­sad uppla­ga med start den 7 feb­ru­ari 2020.

Hela FREKVENS-serien är mod­ulär vilket bety­der att de oli­ka hög­ta­lar­na går att byg­ga ihop eller använ­das sep­a­rat och utöver hög­ta­lare säl­jer IKEA även sta­tiv, LED-ljus, brick­or, mug­gar och myck­et mer som även de går under FREKVENS-serien. Tanken med serien är att du enkelt ska kun­na byg­ga ihop din egna hem­mafest av hög­ta­lare och ljus som kan synkas ihop och totalt lanseras fyra oli­ka hög­ta­lare. Först ut har vi ett paket av en hög­ta­lare och sub­woofer som ger en utef­fekt på 1 x 8W och 1 x 24W. De kom­mu­nicer­ar via Blue­tooth och pris­lap­pen lig­ger på 1 495 kro­nor.

Vill du utö­ka ljudet så går FREKVENS-hög­ta­laren att köpa löst utan sub­woofer och priset för den är 699 kro­nor och den kom­mer med hand­tag och föt­ter så den enkelt kan bäras omkring och fly­t­tas runt. Totalt går det att kop­pla ihop sju sty­ck­en FREKVENS spotlights/högtalare.

Sist ut har vi en liten hög­ta­lare som påmin­ner lite om en kas­settspelare och den har en utef­fekt på 1 x 2 2W och har på bak­si­dan ett bäl­tesclip så du ele­gant kan fäs­ta den i mid­jan om så önskas. Tråkigt nog lad­das den upp via Micro-USB istäl­let för USB‑C och pris­lap­pen lig­ger på 199 kro­nor.

Säljs­tart är som sagt den 7 feb­ru­ari och hela kollek­tio­nen kom­mer finnas i begrän­sad uppla­ga så är du sug­en på att inhand­la dessa får du för­mod­li­gen vara tidigt ute i varuhusen. Vill du läsa mer om alla pro­duk­ter och kom­bi­na­tion­er som går att köpa kan du göra det hos IKEA.

Kommentarer