Nyheter

IKEA tar bort sina smarta rullgardiner från nätet

Kadrilj och Fyrtur

Det var säk­erli­gen mån­ga som tänk­te hän­ga på låset näs­ta helg när det var plan­er­at att IKEA skulle lansera sina rull­gar­diner för det smar­ta hem­ma. Nu är det helt bor­ta från IKEAs webb­si­da.

Vi får hål­la oss till tåls då IKEA valt att senareläg­ga lanserin­gen på grund av att de inte är färdi­ga, eller som IKEA uttryck­er det, att de har hit­tat en möj­lighet till ökad funk­tion­alitet.

Så här skriv­er IKEA:

Vi upp­skat­tar ditt intresse för våra smar­ta rull­gar­diner KADRILJ och FYRTUR. Säljs­tarten för dessa rull­gar­diner är senare­lagd. På IKEA vill vi alltid erb­ju­da bäs­ta möjli­ga pro­dukt till våra kun­der. Vi har hit­tat en möj­lighet till ökad funk­tion­alitet och kom­mer nu att upp­dat­era pro­duk­ter­nas mjuk­vara innan vi släp­per rull­gar­diner­na i våra butik­er. För när­varande har vi inte någon när­mare infor­ma­tion om när säljs­tarten i Sverige blir, men de fles­ta IKEA mark­nader­na kom­mer att säljs­tar­ta KADRILJ och FYRTUR under 2019. 

IKEA

https://youtu.be/isfY726fWR4

Kommentarer