Apple

IKEA smarta rullgardiner och Apple HomeKit

Det har rullats ut

IKEA har äntli­gen rul­lat ut stöd för Home­K­it när det gäller deras smar­ta rull­gar­diner Fyr­tur och Kadrilj. Vi har tag­it en när­mare titt på det hela och kan sam­man­fat­ta det med att det är rik­tigt härligt att äntli­gen kun­na be Siri rul­la upp gar­diner­na.

Se ock­så vår video om hur gar­diner­na installeras:

https://youtu.be/eDayNByg-PY

Kommentarer