Android

IKEA tar shoppingen från varuhusen in i mobilen eller surfplattan

Ny app på ingång med en unik upplevelse

IKEA har bliv­it ett bra myck­et roli­gare ställe att besö­ka för alla som kanske inte är så intresser­ade av hem­inred­ning men mer intresser­ade av teknik.

IKEA har de senaste åren lanser­at smar­ta lam­por, plug­gar, prisvär­da light­ning- och USB-C-kablar och snart även smar­ta rull­gar­diner. Och alla som inte upp­skat­tar att gå runt i den gigan­tiska labyrin­ten och äta bil­li­ga köt­tbullar kom­mer snart kun­na köpa allt direkt från deras app.

Det job­bas på en helt ny app där kun­der kom­mer kun­na skri­va in sina mått i ett rum och få det visu­alis­er­at för sig hur en ny möbel kan se ut i rum­met, eller var­för inte ett nytt kök. IKEA har sedan tidi­gare släppt en fristående app som använ­der sig av AR (aug­ment­ed real­i­ty) där kun­der kan se om en möbel pas­sar i sitt hem eller inte och det är nog inte helt omöjligt att den nya appen slås ihop med deras AR-app.

Appen kom­mer att lanseras i slutet av året till IKEA:s åtta störs­ta mark­nad­er, och sedan suc­ces­sivt rul­las ut till alla andra.

Ikeas nuvarande AR-app IKEA Place

https://youtu.be/Nx0gOVrvPgA

Via Reuters

Kommentarer