Apple

IKEA uppdaterar sin AR-app till iPhone

Placera flera möbler i rummet

När Apple släppte lös AR-Kit 2017 var IKEA snab­ba med att lansera sin app Place där man med hjälp av Apples AR-teknik kan plac­era ut IKEA-möbler och se om de pas­sar i ens hem.

Appen har inte fått myck­et kär­lek sedan dess men nu har IKEA släppt en stor upp­da­ter­ing som bjud­er på en hel del roli­ga till­skott. Bland annat så kan du nu inte bara plac­era ut en möbel utan fyl­la ett helt rum. Det går till så att du mark­er­ar hela golvy­tan i rum­met, väl­jer de möbler­na du vill plac­era ut och sen kan du gå runt och tit­ta på resul­tatet. En annan rolig detalj är att du även kan plac­era ut IKEA och Sonos gemen­sam­ma hög­ta­larserie SYMFONISK via appen.

Du kan nu även få tips på lik­nande möbler som dem du har plac­er­at ut om du inte tyck­er de pas­sade per­fekt men du gillade just den stilen. Det bjuds även på ett nytt flöde där du blir rek­om­mender­ad nya möbler som går att läg­ga till i en önske­lista. För att upp­dat­era appen är det bara att bege dig till App Store, tryc­ka på din pro­fil­bild uppe till höger och sen upp­dat­era. Har du ännu inte tes­tat appen så kan du lad­da ned den från App Store.

Kommentarer