Film & TV

IMDb Freedive kommer till Europa

Ännu en streamingtjänst på ingång

Den Ama­zon-ägda stream­ingtjän­sten IMDb Free­d­ive kom­mer någon gång under året lanseras i Europa.

I sam­ma veva kom­mer tjän­sten att byta namn till IMDb TV men innehål­let kom­mer fort­satt vara TV-serier och filmer. För er som inte är bekan­ta med stream­ingtjän­sten så är den helt kost­nads­fri och har bliv­it väldigt pop­ulär i USA där den lanser­ades tidi­gare i år.

IMDb har inte gått ut och med­de­lat hur myck­et innehåll de har, men i sitt pressmed­de­lande skriv­er de att tack vare nya avtal med MGM Stu­dios, Warn­er Bros och Sony Pic­tures Enter­tain­ment så kom­mer utbudet tre­dub­blas. Det kom­mer bland annat att kun­na gå att tit­ta på La La Land, Cap­tain Fan­tas­tic, Dri­ve, Don­nie Darko, Fringe, Kitchen Night­mares och mån­ga fler.

”With IMDb TV, view­ers have dis­cov­ered TV the way it ought to be – a free col­lec­tion of pre­mi­um TV shows and movies avail­able any­time. We deliv­er a top qual­i­ty dis­cov­ery expe­ri­ence that makes it easy to be enter­tained. With more titles than ever before com­ing to IMDb TV and our upcom­ing Euro­pean expan­sion lat­er this year, we’re excit­ed for cus­tomers to tune in and enjoy all that IMDb TV has to offer, all at no cost.”

Käl­la: Busi­ness­wire

Kommentarer