Spel

Ingen ny Nintendo Switch till E3

Vem behöver mer än 720p

Med E3 runt hör­net så har ryk­te­na om att Nin­ten­do ska kom­ma att släp­pa en ny ver­sion av sin omåt­tligt pop­ulära spelkon­sol Nin­ten­do Switch gått var­ma.

Nu går Nin­ten­dos CEO Shuntaro Furukawa ut och dementer­ar sådana ryk­ten. Det är Bloomberg som rap­porter­ar om Furukawas utta­lande från deras earn­ings call: “As a gen­er­al rule, we’re always work­ing on new hard­ware and we will announce it when we are able to sell it,”  “but we have no plans to announce that at this year’s E3 in June.”

E3 är plan­er­at att bör­ja 11 juni

Kommentarer