Nyheter

Instagram börjar dölja likes även i Sverige

Dock inte på alla

Det Face­book-ägda Insta­gram vill få slut på het­sen kring att deras använ­dare ska jaga så mån­ga likes som möjligt genom att döl­ja dem.

De har redan utfört tester på det­ta i bland annat Japan, Irland, Aus­tralien och Ital­ien men nu har de även inlett tester på vis­sa sven­s­ka använ­dare. Den som läg­ger upp en bild ser fort­farande hur mån­ga likes man har fått men alla andra ser bara vil­ka per­son­er som har gillat bilden men inga konkre­ta siffror. Insta­gram själ­va säger att de gör det­ta för att min­s­ka pressen som mån­ga kän­ner för att få så mån­ga likes som möjligt men även för att folk ska läg­ga ut bilder som de verk­li­gen vill dela med sig av istäl­let för sådant som de vet gener­ar likes.

Via Expressen

Kommentarer