Sponsrat inlägg

Nu kan vem som helst hjälpa till att batalja Corona-viruset

Installera [email protected] på din dator
Hela detta inlägg är en annons för Test

Med hjälp av [email protected] kan du hjäl­pa till att beseg­ra viruset genom att installera en enkel pro­gram­vara på din dator.

[email protected] är ett pro­jekt som sam­mankop­plar hun­dra­tusen­tals hemda­tor­er för att till­sam­mans gener­era datorkraft för att ska­pa goda ting.

Nu rik­tar pro­jek­tet in sig på Coro­na-viruset och erb­jud­er därmed oss alla att vara med och hit­ta motmedel mot det endast genom att installera pro­gram­met med sam­ma namn.

Det finns till Win­dows, Mac och Lin­ux.

Pro­jek­tet stöds eller har inklud­er­ats av en rad oli­ka före­tag så som Intel, Nvidia, Google, AMD, Sony,  och vårt allde­les egna Mas­sive Enter­tain­ment .