Apple

iOS 12.2 visar AirPlay 2‑enheter lite tydligare

Och utökade funktionen på låsskärmen med Apple TV

iOS 12.2 kom som beta för ett par dagar sedan och bjöd på en hel del nya funk­tion­er och en av nyheter­na är att du som har en Air­Play 2‑kompatibel hög­ta­lare så som Sonos nu kan se vad alla oli­ka enheter spelar för musik, och kon­trollera dem indi­vidu­ellt.

Tidi­gare har det­ta enbart gått med Home­Pod men nu dyk­er även andra tillverkares hög­ta­lare upp om man använ­der sig av Air­Play 2. Som ni kan se på bilden nedan så dyk­er våra Air­Play 2‑kompatibla Sonos One upp på “Now Playing”-skärmen under kon­troll­cen­ter och vi ser även en liten beskri­vande text att ljudet går från vår tele­fon till hög­ta­lar­na.

Alla Sonoshög­ta­lare fick inte stöd för Air­Play 2 men om du har en hög­ta­lare med stöd för Air­Play 2 så går dessa att grup­pera med en äldre hög­ta­lare så även den hög­ta­laren går att skic­ka musik till från val­fri app. En annan ny funk­tion är att det nu på låsskär­men går att ändra under­tex­ter och få upp fjär­rkon­trollen snabbt om något spelas på en Apple TV 4 eller senare.

 

Vill ni läsa om fler nyheter som kom med senaste betan så kan ni klic­ka er vidare här.

Kommentarer