Nyheter

iOS 12 stödjer två FaceID-användare på samma telefon

I och med iOS 12 finns det en inställ­ning för “Set up an Alter­na­tive Appear­ance”. Vi tolka­de det som att den gick att använ­da om du förän­drade ditt utseende väldigt myck­et eller lik­nande men 9to5mac har tes­tat det lite mer.

Slut­sat­sen är att det går att läg­ga in en helt ny per­son och på så sätt kan tele­fo­nen låsas upp av fler än bara dig själv. Extra bra till exem­pel de kom­mande FaceID-iPadar­na som det ryk­tas om.

Kommentarer