Apple

iOS utan iPhone — Nu återlanseras iPod Touch

Men vem är den till?
Detta inlägg innehåller reklam genom annonslänkar för Webhallen

Apple över­raskade oss för ett par veck­or sedan när de lanser­ade en upp­dat­er­ad iPod Touch och nu har vi under ett par veck­or använt den för att se om den kan vara ett bra kom­ple­ment till iPhone.

Design

Apple har valt att bibehål­la sam­ma design som tidi­gare iPod Touch och den går att få i sex oli­ka färg­er — rosa, sil­ver, rymd­grå, guld, blå och (Prod­uct) RED. Den blåa som vi har tes­tat är rik­tigt trevlig att vila ögo­nen men föru­tom fär­gen så är som sagt inget annat nytt när det kom­mer till desig­nen.

Nytt för i år

På insi­dan har det hänt desto mer och iPod Touch använ­der sig av ett A10 Fusion-chip, sam­ma chip som vi har i iPhone 7. Den kom­mer utrustad med en 4‑tums Reti­na-skärm och den är 6,1 mm tunn och väger 88 gram. Efter­som enheten kom­mer utrustad med A10-chip­pet så klarar den även av AR. Den går att köpa med 32, 128 eller 256 GB lagring­sutrymme och kom­mer utrustad med 2 GB RAM. När det kom­mer till kam­er­an så är det inget nytt utan det är sam­ma hård­vara som för­ra mod­ellen vilket är en 8MP-kam­era på bak­si­dan och en 1,2MP-kamera på fram­si­dan.

Men vem är den för?

Det är en pro­dukt som år 2019 är lite svår att plac­era, det är en mer eller min­dre en iPhone fast utan sam­tals­funk­tion­er. Vi fick fun­dera lite på vilken mål­grupp Apple vill åt med den­na och vi kom fram till föl­jande. Dels så har vi barn­famil­jen som inte tyck­er bar­nen är redo för en tele­fon utan vill istäl­let ge bar­net en enhet som det går att kon­sumera musik, film och spel på. Min dot­ter som är fem år gam­mal har redan en iPad Mini men under dessa veck­or vi har haft iPod Touch i hem­met så vill hon bara använ­da den. Att vi även bara kan läg­ga ned enheten i fick­an och ta med den över­allt är tack­samt. Det andra sce­nar­i­ot är per­so­n­en som trä­nar myck­et och tyck­er det job­bi­gaste som finns är när det ringer mitt i tränin­gen.

Där ser vi att iPod Touch fak­tiskt kan vara av intresse för mån­ga, man slip­per bli störd av sam­tal och kan lad­da ned sina favorit­spel­lis­tor från Apple Music eller Spo­ti­fy och lyssna under sin trän­ing.

Summering

iPod är inte helt lätt att plac­era eller hit­ta ett speci­fikt använd­ning­som­råde för men är du ute efter en liten nätt enhet som går att få med sig över­allt så är iPod Touch ett bra alter­na­tiv. Det är svårt att inte bli nos­tal­gisk när vi håller i enheten och fram­si­dan tar oss till­ba­ka i tiden och den läck­ra mod­er­na fär­gen på bak­si­dan är enkel att vila ögo­nen på. Med det sagt så är det trots nos­tal­gitrip­pen lite tråkigt att iPod Touch ser pre­cis likadan ut som sin föregån­gare och till och med hör­lur­sut­taget får hän­ga med. Men är du trött på att alltid få slut på bat­teri i din tele­fon och vill ha en enhet som du kan spela spel på, tit­ta på film och lyssna på musik kan den vara värd att tit­ta när­mare på.

Detaljer:

  • Kapacitet: 32 GB, 128 GB, 256 GB
  • Vikt: 88 gram
  • Skärm: 4‑tums Reti­na-skärm, 1136 x 640 pixlars upplös­ning, 800:1
  • Chip: A10 Fusion
  • Kam­era: Bakre: 8MP , Främ­re 1,2 MP, Video: 1080p HD (30 bilder/s)
  • Färg­er: Rosa, Sil­ver, Rymd­grå, Guld, Blå, (Prod­uct) RED
  • Pris: Från 2 695 kro­nor upp till 5 295 kro­nor

Reklam: iPod touch finns bland annat hos Web­hallen.

Kommentarer