Apple

iPad 11 vs iPad 12,9 (Pro)

Fullstort eller bärbart

Apple Insid­er har gjort en genomgång av Apples nya iPad 11 och 12,9″.

Apple Insid­er har ställt år 2020 iPad ver­sion­er mot varan­dra, då både iPad­ver­sion­er­na är iden­tiska internt så är det enbart utsi­dan som skil­jer dem åt genom att 11 tum­maren har en skärm på 2388 gånger 1668 på 264 pixlar per tum medan 12,9 tum­maren har hela 2732 gånger 2048 med sam­ma pix­elden­sitet.

Så utöver priset så lig­ger skill­naden mel­lan 11″ och 12,9″ att få ha full­stort tan­gent­bord, större yta att mul­ti­tas­ka och bär­barheten.

Läs recen­sio­nen på Apple Insid­er eller tit­ta på videon ovan.

Kommentarer