Apple

iPad Mini — Ett monster i gammal förpackning

Men låt inte det yttre lura dig

Apples kun­der har länge ropat efter en upp­dat­er­ad iPad Mini och ryk­te­na har var­it mån­ga under åren men nu är den här — men hur bra är den?

Design

Desig­nen på iPad Mini är helt oförän­drad och det är inte utan en viss besvikelse. Vi hade gär­na sett både USB‑C, Face ID, tunnare ramar och sam­ma form­språk som iPad Pro. Utseen­det på iPad Mini är minst sagt ikoniskt, men med tanke på övri­ga iOS-pro­duk­ters upp­da­teringar kan vi inte undgå känslan att iPad Mini känns anin­gen gam­mal i sitt yttre.

Färg­er­na är tre till antalet, sil­ver, guld och rymd­grå.

Nya iPad Pro med USB‑C och iPad Mini med Light­ning

Förbättringar

När vi plockar upp iPad Mini, för fin­gret mot fin­ger­avtryck­släsaren och bör­jar använ­da enheten känns den emeller­tid inte lika gam­mal. Min­st­nin­gen är utrustad med Apples A12 Bion­ic chip, vilket är sam­ma chip som den senaste iPad Air-mod­ellen samt iPhone Xr, XS har. Att redi­g­era bilder i Pix­el­ma­tor Pho­tos eller redi­g­era tun­ga klipp i Luma­Fu­sion är ingen utman­ing alls för enheten län­gre. Skär­men har sam­ma upplös­ning som iPad Mini 4 vilket är 2048 x 1536 och 326 ppi men den har nu True Tone vilket innebär att färgtem­per­a­turen anpas­sas efter din omgivn­ing. Skär­men må vara en LCD, men den är en fröjd att vila ögo­nen på och ger oss en knivskarp upplevelse oavsett om det gäller att redi­g­era bilder eller tit­ta på film.

Att redi­g­era film med Luma­Fu­sion gick bät­tre än förvän­tat.

Enheten är utrustad med Blue­tooth 5.0, 3 GB RAM samt stöd för eSIM så man slip­per ha ett fysiskt SIM-kort i enheten och sist men inte minst finns nu stöd för förs­ta gen­er­a­tio­nens Apple Pen­cil. Var­för Apple valde att fort­sät­ta med förs­ta gen­er­a­tio­nens Apple Pen­cil beror med störs­ta san­no­likhet på att iPad Mini inte har plat­ta sidor som iPad Pro vilket krävs för att pen­nan ska kun­na få laddning.

Mini är mini

Att hål­la iPad Mini i ena han­den och vår iPad Pro 12,9″ i den andra får oss att inse hur liten och smidig iPad Mini är att ha med sig över­allt. Med sina 300 gram märks den knappt i väskan eller jack­fick­an och att ha med den för att snabbt kun­na redi­g­era bilder är verk­li­gen fan­tastiskt. Vi kan abso­lut se att nya iPad Mini är en strå­lande invester­ing för sjukhus, pilot­er och stu­den­ter som enkelt kan ta anteck­ningar eller göra lättare arbeten “on the fly”.

Summering

Man ska inte luras av iPad Min­is gam­la design för på insi­dan göm­mer det sig en ordentlig best som klarar det mes­ta. Men igen, vi tyck­er gen­uint att det är tråkigt att sam­ma design fick hän­ga med ett år till då vi nu är så pass vana nu att ha små skärmkan­ter och ansik­t­sup­plås­ning via Face ID. Vi hade gär­na sett att iPad Mini även fick USB‑C och att Apple bestäm­mer sig för en port för alla enheter. Men om dessa sak­er inte är ett krav så är iPad Mini ett klock­rent köp. Skär­men är knivskarp, funger­ar utmärkt utomhus och att det numera finns stöd för Apple Pen­cil är ett trevligt kom­ple­ment för att snabbt kun­na ta anteck­ningar. Att Apple lyckas pac­ka så myck­et kraft i ett så litet for­mat som bara väger 300 gram är imponerande och oslag­bart i sin pro­duk­tkat­e­gori, Apple har ännu en gång bevisat att de är bäst på mark­naden när det kom­mer till surf­plat­tor.

iPad Pro 12,9″, iPad Pro 9,7″ och iPad Mini 7,9″

Detaljer:

  • Proces­sor: A12 Bion­ic 64 bit
  • RAM: 3GB
  • Skärm: 7,9 tum LED, 2048 x 1536, True Tone, lamin­er­ad, ljusstyr­ka 500 cd/m2
  • Kam­era: Bakre 8 MP, blän­dare på ƒ/2,4, främ­re 7 MP, blän­dare på ƒ/2,2
  • Lagring: 64/256 GB
  • Vikt: 300,8/308,2 gram beroende på WiFi eller 4G-ver­sion
  • Mått: 135 x 203 x 6,1 mm
  • Stöd för Apple Pen­cil: Ja, förs­ta gen­er­a­tio­nens
  • Pris: Från 4 995 kro­nor till 8 295 kro­nor

Reklam: Köp din iPad mini hos Netonnet.

Kommentarer