Apple

iPad Pro 2020 ökar säkerheten

T2-chip

Sup­port­doku­ment vis­ar på hur myck­et Apple har ökat säk­er­heten på iPad Pro 2020.

iPad Pro mod­ellen för 2020 har fått ett gäng upp­dat­er­ade säk­er­hets­funk­tion­er. Det var år 2018 som Apple bör­jade med att med hjälp av T2-chipet stän­ga av mikro­fo­nen på Mac­book-dator­na. Så fort lock­et på datorn stängs så stängs även mikro­fo­nen av. Det­ta så att ingen kan tju­vlyssna på vad som sägs. Funk­tio­nen har nu kom­mit till årets mod­ell av iPad Pro. Så fort lock­et till ett fodral som är MFI-cer­ti­fier­at stängs så kom­mer mikro­fo­nen att stän­gas av. Mikro­fo­nen stängs av fysiskt så att inget pro­gram, varken om det fått root- eller ker­nel till­gång kan kom­ma åt mikro­fo­nen.

Övri­ga säk­er­hets­funk­tio­nen som kom­mit till iPad Pro 2020 är:

Via: 9to5mac

Kommentarer