Apple

iPhone 11 vs. iPhone 11 Pro

Vilken skall jag välja?

Vi har tag­it en titt på iPhone 11 och iPhone 11 Pro, två tele­fon­er som är väldigt lika till förs­ta anblick men om vi försök­er gå igenom några av likheter­na och skill­nader­na tele­fon­er­na och när det kan vara aktuellt att väl­ja den ena fram­för den andre.

I videon jäm­för vi inte med iPhone 11 Pro Max då den har sam­ma speci­fika­tion som iPhone 11 Pro föru­tom att den är myck­et större, den har en skärm­stor­lek på 6,5‑tums skärm, och då ock­så några fler tim­mars bat­ter­i­tid.

iPhone 11 finns färg­er­na vit, svart, lila, gul, grön och (prod­uct) Red medan iPhone 11 Pro finns i guld, sil­ver, rymd­grå och skogs­grön. iPhone 11 kom­mer i stor­lekar­na 64, 128 och 256 GB medan iPhone 11 Pro kom­mer i 64, 256 och 512 GB

iPhone 11 Pro har tre kameror, vid­vinkel, ultra­vid­vinkel och tele,  medan iPhone 11 har två, vid­vinkel och ultra­vid­vinkel.

Det går att kol­la på en del av bilder­na tagna med nat­tläge på iPhone 11 Pro på vårt Insta­gramkon­to och vill du dela med dig av dina egna bilder finns det en tråd för just det­ta på vårt forum

Kommentarer