Nyheter

iPhone & iPod touch som fjärrkontroll till Plex

Nu kan du använ­da din iPhone eller iPod touch som fjär­rkon­troll till medi­a­cen­ter-pro­gram­met Plex. För att kun­na göra det behöver du lad­da hem Xmote i från App Store och det går på 22 kro­nor. Du kan anti­n­gen göra det via iTunes eller direkt från App Store på din iPhone eller iPod.

För att se hur Plex funger­ar och ser ut gör du bäst i att tit­ta på vår videogu­ide om pro­gram­met.

Lad­da hem via App Store.

Kommentarer