Nyheter

iPhone XS vs Note 9 — vilken klarar vatten bäst?

Telefonerna ger sig ut på simtur

Every­thin­gAp­plePro har fått tag på en iPhone XS och något som är nytt med den­na mod­ell är att den hanter­ar vat­ten bät­tre än tidi­gare mod­eller.

Apple har höjt IP-sky­d­det till IP68 på iPhone XS och iPhone XS Max vilket innebär att tele­fo­nen ska klara att lig­ga 1,5 meter under vat­tnet i 30 minut­er.

I testet som ni kan se ovan sänks både en iPhone XS och Sam­sung Galaxy Note 9 ned på oli­ka djup då man vill se vilken som är tätad bäst och håller längst. Båda tele­fon­er­na har en IP68-klass­ning.

Kommentarer