Skrivet den 30 January 2019 kl 12:11 av Nyheter, Smarta HemComments Off on iRobot går från parkettgolv till gräsmattor830

iRobot går från parkettgolv till gräsmattor
Klippa gräset manuellt är så 2016

iRo­bot har under flera år hål­lit sig inomhus med sin pop­ulära serie av robot­damm­sug­are Room­ba, men nu har bolaget valt att ta sig ut ur husen och släp­per istäl­let en robot­gräsklip­pare.

Ter­ra blev nam­net på skapelsen och deras smar­ta mapp­n­ing från Room­ba-serien föl­jer med även i den­na. För att kom­ma igång plac­er­ar man ut pin­nar (bea­cons) och med hjälp av dessa avgrän­sar man vart Ter­ra ska åka och klip­pa gräset — lite som ett dig­i­talt stängsel. Kom­mu­nika­tio­nen sker via WiFi och har man redan en Room­ba så går båda rob­o­tar­na att styra från sam­ma app.

När Ter­ra bör­jar få slut på bat­teri så åker den till­ba­ka till sin laddsta­tion och den ska även klara regn och lite tuf­fare ter­räng utan prob­lem. I appen så går det även att schemaläg­ga när gräset ska klip­pas och hur myck­et av gräset den ska klip­pa av så den inte går loss och strim­lar andra väx­ter i trädgår­den.

Något pris har ännu inte pre­sen­ter­ats och lanser­ing sker till en bör­jan enbart i Tysk­land, men Ter­ra kom­mer lanseras i fler län­der efter­som.

 

Via The Verge

 

Comments are closed.