Nyheter

iRobots nya städrobotar kan arbeta i team

Först dammsuga och sedan moppa golven

Vi på Teknikveck­an tyck­er att robot­damm­sug­are är något av det bäs­ta som har hänt sedan ski­vat bröd kom till staden och iRo­bot har nu släppt en ny smart lös­ning för dig som hatar att stä­da.

Deras nya robot­damm­sug­are Room­ba s9+ uppgift är att hål­la hem­met rent från smuts och damm medans deras nya mop­pro­bot Braa­va Jet m6 ser till att mop­pa rent. Det fina med dessa två är att de kom­mu­nicer­ar med varan­dra så när damm­sug­nin­gen är klar så har Braa­va Jet m6 koll på att det är dags att mop­pa gol­ven. Braa­va funger­ar även med föregån­garen Room­ba i7+ men man tap­par några funk­tion­er.

Både Room­ba s9+ och Braa­va har lanser­ats i Nor­dameri­ka och kom­mer att hit­ta sig till Europa den 12 juli, priset för den först­näm­n­da lig­ger på 1 299 dol­lar med Clean Base vilket innebär att damm­sug­aren kan töm­ma sig själv. Och Braa­va kostar 499 dol­lar.

https://m.youtube.com/watch?v=1_if854BWV8&×_continue=0

 

 

Via The Verge

Kommentarer