Skrivet den 11 July 2014 kl 15:56 av Nyheter7 kommentarer549

Förhandslyssning på iTunes på väg tillbaka till 30 sekunder igen (uppdaterad)

Apple gick 2010 ut med att de nu erb­jöd 90 sekun­ders lyssning på alla låtar som är över 2 minut­er och 30 sekun­der lån­ga, från att ha var­it 30 sekun­der fram tills dess. Nu rap­porteras det att utveck­lin­gen är på väg åt andra hål­let; en del låtar och hela album är åter till­ba­ka på bara 30 sekun­ders förhand­slyssning.

Var­för Apple återgått till 30 sekun­der för dessa speci­fi­ka spår är ännu oklart, likaså ifall hela musik­bib­lioteket på iTunes går sam­ma öde till mötes.

När Apple först intro­duc­er­ade den län­gre förhand­slyssnin­gen rap­porter­ades det om licen­sier­ing­sprob­lem med de oli­ka bola­gen. Eventuellt är det sam­ma fak­tor som lig­ger bakom det fak­tum att förhand­slyssnin­gen nu begrän­sas till 30 sekun­der.

Vi kan hop­pas att det är så att Apple för­bered­er sig för hur de ska bör­ja erb­ju­daoch mark­nads­föra ström­mad musik med det snart förvär­vade Beats Music och där­för inte anstränger sig gäl­lande licen­sier­ing för förhand­slyssning.

Upp­da­ter­ing: Macru­mors har märkt av att en del av de låtar som fått förhand­slyssnin­gen ned­ko­r­tad till 30 sekun­der nu åter igen lig­ger på 90 sekun­der. Det hela kan allt­så röra sig om en bugg eller ett mis­stag.

[source:http://www.macrumors.com/2014/07/10/apple-cuts-song-previews/ “Macru­mors”]

7 kommmentarer på Förhandslyssning på iTunes på väg tillbaka till 30 sekunder igen (uppdaterad)

 1. Andreas H says:

  Verkar vara blan­dat 30 och 90 sek på sam­ma album ibland, även om låtar­na är lika lån­ga..

 2. Esse says:

  Spon­tant känns det som att det kvit­tar om det är 30 eller 90 när Spo­ti­fy har hela läng­den.

 3. Thor says:

  Kanske ändå inte, 90 sekun­der räck­er gan­s­ka bra för att lyssna och för att ska­pa en go’ spel­lista.

 4. TianZhu says:

  Köpa låten?!

 5. Thor says:

  Det var ett tag sedan jag köpte musik. Jag har ett spo­ti­fykon­to, itunes match & itunes radio… skulle bli för spretigt för min del att bör­ja köpa musik igen.

 6. Esse says:

  Fast det går ju inte att ska­pa en spel­l­lista utan att köpa låtar­na väl?

 7. Thor says:

  Jag var helt över­ty­gad om att det gick att lyssna på wish­list och pre­view lis­tor­na. Vet inte var jag fått det­ta ifrån men ser idag att det inte går.