Film & TV

Jack Ryan ger sig på Venezuela i säsong 2

Endast hos Amazon Prime Video

Jack Ryan läm­nar mel­lanöstern bakom sig och ham­nar i en sit­u­a­tion där han måste hantera Venezuela. Lan­det med de sto­ra oljetill­gån­gar­na och den ännu större infla­tio­nen.

Säsong 2 har pre­miär den 1 novem­ber på Ama­zon Prime Video.

Kommentarer