Nyheter

Jony Ive får utmärkelse från Stephen Hawking Fellowship

Siiiiiiiiir

Jonathan Ive som fick sin titel “sir” 2006 för sin tjänst till designin­dus­trin blev i tors­dags tillde­lad Stephen Hawkins fel­low­ship by the Cam­bridge union Soci­ety för sina tekniska design­er. Jonathan Ive är ans­varig för de fles­ta av Apples större design­framgån­gar så som iMac, iPod, Mac­Book Air, iPhone, iPad och Apple Watch. Bara 51 år gam­mal har han redan vun­nit Design Muse­um’s “Design­er of the Year Award” två gånger, 2002 och 2003.

År 2006 tillde­lades Ive orden “Com­man­der of the British Empire” av drot­tning Eliz­a­beth. Drot­tnin­gen hade då erkänts att äga en iPod. År 2007 belö­nades Jonathan Ive med “Nation­al Design Award” för sitt arbete med iPhone. År 2012 blev han adlad av drot­tning Eliz­a­beth II och han är rep­re­sen­ter­ad vid bland annat National­mu­se­um.

Enligt Var­si­ty så ska­pades stipendi­et för­ra året pre­cis innan Stephen Hawk­ing läm­nade jorde­liv­et. Det ska­pades för att lyf­ta fram de per­son­er som bidrag­it till sociala diskurs­er och då inom områ­de­na veten­skap, teknik, ingen­jörsveten­skap och matem­atik.

Kommentarer