Skrivet den 17 July 2014 kl 07:22 av Nyheter4 kommentarer1190

Kalendern i kommande iOS 8 visar veckonummer

Att räk­na året i antal veck­or är något som mån­ga av oss i Sverige är vana vid, våra sven­s­ka pap­per­skalen­drar har näs­tan alltid haft veck­on­um­mer tryck­ta i sig. I och med intåget av smar­ta tele­fon­er så har våra pap­per­skalen­drar fått ge plats åt kalen­drar­na i tele­fon­er­na, vilket dock Apple inte verkar ha reflek­ter­at över näm­n­värt.

Fram tills nu har iOS inte visat veck­on­um­mer i den med­föl­jande kalen­der­ap­pen, ett tomt hål som fått mån­ga att leta sig efter andra kalen­der­ap­par från App Store. Men till hösten när iOS 8 lanseras blir det till slut ändring på det.

Efter sju år verkar Apple ha insett att i en annan del av världen utan­för USA planer­ar en del män­niskor sin vardag med hjälp av veck­on­um­mer. Kalen­dern till Macen fick veck­on­um­mer till Moun­tain Lion 2012 och nu, två år senare, har turen kom­mit till iOS.

iOS 8 veckonummer 2

[dis­play-posts tag=“veckonummer” id=“7” image_size=“thumbnail” order_by=“date” order=“DESC” posts_per_page=“5”]

 

4 kommmentarer på Kalendern i kommande iOS 8 visar veckonummer

 1. StefanBP says:

  Gillas! På tiden! :)

 2. Dan says:

  Det krävs mer än så för att få mig att överge week cal­en­dar… :)

 3. Thor says:

  Jag har tes­tat oräkneligt mån­ga kalen­drar, och letar hela tiden efter nya. Men det slu­tar alltid med att jag går över till den inbyg­g­da. Nu tyck­er jag den har alla funk­tion­er för att kanske fun­dera på att slu­ta leta. Vad tyck­er du att den sak­nar?

 4. Dan says:

  Nu när jag gick in i den på iPaden så såg jag att den såg bety­dligt bät­tre ut än vad jag kom ihåg, så där är den kanske använd­bar, men i iPho­nen så är det stor skill­nad. Jag gillar månadsvyn, i kalen­der måste man klic­ka på var­je dag för att se vad som är inlagt, inte ens kalen­der­fär­gen syns, medans i week cal så ser jag kalen­der­färg, tid och till­räck­ligt myck­et av tex­ten för att veta vad det gäller…