Android

Kan detta vara kommande OnePlus 7?

Flärpfritt!

Onleaks är i farten igen och har nu släppt ett gäng ren­deringar på det kom­mande flag­gskep­pet One­Plus 7 och det ser ut att bli en ordentlig upp­da­ter­ing av tele­fo­nen.

Som ni kan se på bilder­na så ser tele­fo­nen ut att få rik­tigt tun­na skärmkan­ter och den lil­la flär­pen i form av en droppe som vi fick på One­Plus 6 är bor­ta. Istäl­let så ser tele­fo­nen ut att bli utrustad med en pop-up-kam­era som gör att flär­pen i top­pen av tele­fo­nen helt försvin­ner. På bak­si­dan av tele­fo­nen ser vi att det finns tre linser och även den­na mod­ell, likt One­Plus 6T sak­nar hör­lur­sut­tag. Måt­ten på tele­fo­nen är 162.6 x 76 x 8.8mm, så vi bor­de se en skärm på 6,5″, eller något större tack vare att ännu mer av skärmkan­ter­na är bort­tagna i den­na mod­ell.

Det har även tidi­gare ryk­tats att även den­na mod­ell kom­mer att sak­na stöd för trådlös laddning, vilket är något som står högt upp på mån­gas önske­lista.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=0&v=is3-pXlrTyw

Käl­la Twit­ter

Kommentarer