Skrivet den 5 September 2014 kl 08:24 av NyheterComments Off on Kickstarter-projekt: Flyg under radarn med “1984”886

Kickstarter-projekt: Flyg under radarn med “1984”

Till­hör du skaran män­niskor som efter alla avs­lö­jan­den om spi­onage bliv­it mer restrik­tiv för hur du använ­der din teknik run­tomkring dig? Glid­er du runt i din vardag med en lika skep­tisk blick som per­son­er­na i bilden ovan?

Då finns det speciellt des­ig­nade kläder för dig.

Man­nen bakom kläd­si­dan The Affair har nu lanser­at ett nytt kick­starter­pro­jekt under nam­net “1984” – en kläd­kollek­tion med plagg som är des­ig­nade runt deras nya säk­er­hets­fic­ka “Unpock­et”. Det hela är en fic­ka som block­er­ar alla slags radiosig­naler, vare sig det är WiFi‑, RFID‑, GPS- eller Blue­tooth-sig­naler.

unpocket

The Affair har tidi­gare gjort t‑shirts med tryck inspir­erade från klas­siska böck­er, men nu har man gett sig in på att göra kläder som pas­sar i vad de kallar för en “post-Snow­den-värld”.

Edward Snow­den proved that Big Broth­er is no longer fic­tion. The gov­ern­ment is watch­ing every­one via our smart phones: tele­screens beyond Orwell’s wildest dreams. It’s time to fight back and reclaim pri­va­cy with cloth­ing that takes you off the sur­veil­lance grid and makes you invis­i­ble to Big Broth­er.

The ‘1984’ stealth fash­ion col­lec­tion com­bines the colours and work­wear styling of Orwell’s fic­tion with UnPock­et™ stealth tech­nol­o­gy for the post-Snow­den real­i­ty:

  • UnPock­et™
  • Par­ty Work shirt
  • Par­ty Chi­nos
  • Out­er Par­ty Jack­et
  • Inner Par­ty Blaz­er

 

Allt går att beskå­da på Kick­starter och The Affair.

 

Comments are closed.