Apple

Kod i iOS 14 avslöjar ny funktion till Apple Watch

Syremättnad

9to5mac har i kod som har läckt från iOS 14, Apples kom­mande oper­a­tivsys­tem till iPhone, upp­täckt teck­en på nya funk­tion­er till Apple Watch och då watchOS 7

Det ska hand­la om att klock­an ska kun­na detek­tera avvikelser i syremät­tnad i blodet, oxy­gen­sat­u­ra­tion.

Om det enbart kom­mer gäl­la för kom­mande Apple Watch serier eller om redan befintli­ga kom­mer få den här funk­tio­nen framgår inte från koden.

Att hål­la koll på syremät­tnad, är ytterli­gare ett steg i Apples intåg på häl­so­mark­naden. Senast med EKG-funk­tion på Apple Watch.

Via: 9to5mac

Kommentarer