Spel

Kom och hjälp mig så snygg Nintendo Switch

Animal Crossing Edition

Nin­ten­do Switch i Ani­mal Cross­ing-skrud är kanske den vack­raste ver­sio­nen av Nin­ten­do Switch vårt nor­ra öga skå­dat.

Animal Crossing Switch

Nin­ten­do mis­sar säl­lan ett tillfälle att fär­ga om kon­troller­na, dock­an och sät­ta lite mön­ster på Switch:en till och med. Den­na gån­gen är det Ani­mal Cross­ing som kanske inte är det spel som smäller högst i spel­sam­lin­gen för oss som till­hör Zel­da- och Mario-gen­er­a­tio­nen men Bows­er ock­så vad snygg den är.

Animal Crossing Switch

Huru­vi­da den kom­mer ens säl­jas i Sverige är oklart Sven­sk lanser­ing sker den 20 mars. Hade det inte var­it så att jag har köp­stopp för kat­e­gorin pro­duk­ter som jag redan har två av så hade det var­it import direkt på den.

Själ­va spelet, Ani­mal Cross­ing: New Hori­zons ingår dock inte utan måste köpas till löst för full­pris. ingår i form av en kod som låter dig lad­da ner det från den dig­i­ta­la Nin­ten­do-butiken. Fodralet är ett extratill­be­hör som du får köpa löst.

 

Se ock­så när Thor unboxar hans knall­gu­la Poké­mon-ver­sion.

https://youtu.be/khfGB6tg6ck

Kommentarer