Smarta Hem

Kommande utelampor från Philips Hue utläckt på nätet

Presenteras antagligen på CES-mässan i januari

Philips Hue fort­sät­ter pumpa ut pro­duk­ter och i jan­u­ari på CES-mäs­san bör vi få se föl­jande pro­duk­ter. Rub­bet ser ut att stöd­ja färg.

En större vari­ant av den redan exise­trande Hue Lily får nam­net Hue Lily XlL med 1200 lm.

Vidare kom­mer ett gäng väg­gmon­ter­ade vari­anter.

Philips Hue Nyro — 1000 lm.

 

Philips Hue Res­onate — 1000 lm

 

Philips Hue Appear har 1200 lm.

 

Philips Hue Attract med 600 lm.

Hue Nyro lig­ger på 1000 lm.

Via Hue­Blog.de

Kommentarer