Nyheter

Koncept på vikbar “iPad”

Shut up and take my money!

Det här med vikbara eller böjbara tele­fon­er kan nog bli en ordentlig snack­is under 2019 och det ska bli intres­sant att se hur Sam­sung och flera andra lyckas när deras enheter släpps under året.

En per­son vid namn Kizuku Kita­da har tag­it fram ett kon­cept på hur en vikbar “iPad” med 9,7″ skärm skulle kun­na se ut och fungera — och det ser fak­tiskt smått fan­tastiskt ut. Enheten lig­ger i ett snyg­gt läderk­lätt skal där även pen­nan går att fäs­ta med hjälp av mag­neter.

När enheten är utvikt är den 207 mm bred och när den viks ihop så blir den endast 96 mm bred med skal och pen­na inklud­er­at. Det är ett extremt väl­gjort kon­cept som vi verk­li­gen hop­pas att Apple sneglar på för en vikbar tablet är något vi skulle kun­na se bli en ordentlig suc­cé.

Vad tror ni? Skriv gär­na bland våra kom­mentar­er!

Käl­la: Behance

Kommentarer