Apple

Konceptvideo för iOS 13

En önskelista som heter duga

En 3D-design­er, vid namn Jacob Ren­d­i­na från Aus­tralien har satt ihop en kon­ceptvideo för hur iOS 13 kan kom­ma att se ut.

Det är onek­li­gen funk­tion­er som är efter­läng­tade. Även om oli­ka använ­dare och wid­gets kan tänkas vara funk­tion­er som är långt bort från apples mobi­la oper­a­tivsys­tem i dag.

Något som är mer san­no­likt är dark mode till iOS, det­ta då det redan i iOS 12 hit­tats kod som pekar på att det­ta är på väg.

https://youtu.be/pFeyla8b2Mk

IDown­load­blog

Kommentarer